Εταιρικό Προφίλ

Προφίλ

Στην μακρά πορεία της η εταιρία κατασκεύασε πληθώρα έργων με επιτυχία και απέκτησε υψηλό επίπεδο οργάνωσης, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της. Με συνεχή εγρήγορση παρακολουθούμε τις νέες αρχιτεκτονικές τάσεις και τα νέα υλικά, επενδύοντας στην περεταίρω αναβάθμιση των κατασκευών σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις δόμησης.
Τα αποτελέσματα της συνεχούς προσπάθειας μας είναι η αναγνώριση των έργων μας, όχι μόνο από τους πελάτες μας, αλλά και μέσα από δημοσιεύσεις στα αρχιτεκτονικά έντυπα.

Στόχος της Εταιρίας

Στόχος της εταιρίας είναι η αναβάθμιση του αρχεκτονικού περιβάλλοντος της κατοικίας και η επιδίωξη αισθητικής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας. Έτσι, με τους εξειδικευμένους συνεργάτες της, εκπονεί ειδικότερες μελέτες φωτισμού, ανάγλυφων ορόφων, εγκιβωτισμού επίπλων, ερμαρίων, κλιματιστικών μονάδων, συστημάτων εικόνας και ήχου, καθώς και περιβάλλοντος χώρου, φυτεύσεων κλπ.

Χτίζουμε Έργα Διαχρονικά και Σχέσεις που διαρκούν…

  • Δυνατές Σχέσεις: επενδύουμε στην επικοινωνία με τους πελάτες μας ώστε να γνωρίσουμε τις ανάγκες τους, να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη τους, στοιχεία που μας οδηγούν σε επιτυχημένες συνεργασίες.
  • Επίτευξη στόχων: σημαντικά στοιχεία για την ολοκλήρωση των στόχων μας είναι ο συνδυασμός των αναγκών και επιθυμιών των πελατών με το είδος και το χαρακτήρα της κατασκευής, όπως και η ικανότητα ανταλλαγής εποικοδομητικών πληροφοριών, ώστε να υπάρχει πάντα αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των ιδιοκτητών και των συνεργατών της εταιρίας.
  • Νέες ιδέες: για την βελτίωση των τρόπων περάτωσης των έργων, ακολουθώντας την εξέλιξη της τεχνολογίας, τις νέες τάσεις κατασκευής και τα νέα υλικά. Ερευνούμε νέες ιδέες, για τις καλύτερες λύσεις.
  • Ενισχύουμε την φήμη μας: κάνουμε συνεχείς προσπάθειες για την ενίσχυση του ονόματος και της εικόνας μας. Η φήμη της ειλικρινείας και της αξιοπιστίας είναι σημαντική στον τομέα μας. Η καλή δουλειά, η ολοκλήρωση των έργων στο σωστό χρόνο, και οι σωστές και δίκαιες συναλλαγές με όλους όσους εμπλέκονται, συμβάλλουν στο να διατηρούμε το άριστο όνομά μας στην αγορά.

 

Μέθοδοι Περάτωσης Έργων - Συνεργασίες

  • Χρόνος: η ελαχιστοποίηση των διαστημάτων που προκύπτουν μεταξύ των σχεδίων και της κατασκευής του έργου, είναι ένα σημαντικό θέμα που λαμβάνουμε σοβαρά υπ'όψιν μας, ώστε να ακολουθούμε τα χρονοδιαγράμματα και να παραδίδουμε στην ώρα μας. Η συνεχής επιτήρηση των έργων καθ'όλη την διάρκεια τους ελαχιστοποιεί τις καθυστερήσεις, και διασφαλίζει τον πολύτιμο χρόνο των πελατών.
  • Οικονομικός έλεγχος: είναι σημαντικό να διατηρούμε το κόστος σε λογικά επίπεδα. Η οργανωμένη οικονομική ανάλυση των έργων και η διατήρηση της δεν επιφέρει ¨εκπλήξεις¨ για τους πελάτες μας, και την εταιρία μας.
  • Διατήρηση ποιότητας- Πιστοποιητικά: αποζητούμε την τελειότητα! Ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε έργα τα οποία θα καλύπτουν τις λειτουργικές, τεχνολογικές, τεχνικές και αισθητικές ανάγκες των πελατών μας, διασφαλίζοντας την λειτουργικότητα και την ποιότητα. Τα οικοδομικά υλικά, οι εγκαταστάσεις, και όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε προέρχονται από γνωστές αλυσίδες καταστημάτων και προμηθευτών, υψηλής ποιότητας και πιστοποίησης
  • Συνεργασίες: Η εταιρία μας διαθέτει έμπειρο προσωπικό ικανό να διαχειριστεί κάθε μέγεθος δουλειάς με τα καλύτερα αποτελέσματα.