Ιδιωτική Ανακαίνιση

Περιοχή: Βούλα

Έργο:

Ανακαίνιση διαμερίσματος Ισογείου και 1ου επιφάνειας 175 τ.μ. 

Τοποθέτηση ρολλών αλλουμινίου και Σίτες για κουνούπια.

Αλλαγή  ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και πίνακα σε KNX Smart Home.

Εγκατάσταση σωληνώσεων θέρμανσης με σώματα καλοριφέρ συμβατικά και αντλία θέρμανσης Daikin Υψηλών θερμοκρασιών.

Ανακαίνιση λουτρού Ισογείου.

Ξυλουργικές εργασίες πόρτες - ντουλάπες - πατώματα.

Ελαιοχρωματισμοί

Αλλαγή όλων των σωληνώσεων υδροροων του κτιρίου 1975 4όροφο απο σιδερένιες σε Pvc και Θερμοπρόσοψη Baumit 7 εκ. σε όλο το κέλυφος του κτιρίου. 

Έναρξη: 10/01/2019

Περατωση: 25/03/2019