Έργα

Ζαμάνου 77

Περιοχή: Γλυφαδα

Έργο:

Έναρξη: 15/01/2019

Περατωση: 01/07/2019

Σπετσών 1

Περιοχή: Βούλα

Έργο:

Έναρξη: 10/10/2020

Περατωση: 22/08/2022

Ιωάννη Μεταξά 36

Περιοχή: Βούλα

Έργο: ...........................................

Έναρξη: 14/12/2020

Περατωση: 01/10/2022